Annine van der Meer spreekt voor de Theosofische Vereniging Utrecht

Maria Magdalena’s goede naam in ere hersteld.
De Loge Utrecht van de Theosofische Vereniging in Nederland viert op 23 oktober jaar haar 120-jarig bestaan met een programma over Maria Magdalena in esoterisch perspectief. In de berichtgeving rond de Maria Magdalena-tentoonstelling in Museum Catharijneconvent blijft het beeld van de boetvaardige zondares overeind. In de in 1945 teruggevonden Nag Hammadi geschriften, soms ook wel de ‘gnostische’ bibliotheek genoemd, wordt juist een uiterst positief beeld van haar geschetst.

De Utrechtse school.
Het is wijlen professor dr. Gilles Quispel geweest – lange tijd verbonden aan de Universiteit Utrecht – die de ‘Utrechtse school’ stichtte om aandacht te vragen voor de vroegchristelijke Nag Hammadi-teksten die ook van Maria Magdalena een ander beeld schetsen. Hier is zij Jezus’ dierbaarste apostel, een ingewijde met hogere kennis. Daarnaast is zij, vanwege haar volledige verbinding met het Koninkrijk, moedig en onbevreesd, in tegenstelling tot sommige andere mannelijke apostelen.

Lezing.
Op 23 oktober 2021 zal dr. Annine van der Meer, godsdiensthistoricus en leerling van professor Quispel, een lezing houden met als titel Maria Magdalena in esoterisch persperspectief. In haar onlangs verschenen boek “Maria Magdalena ontsluierd” komt zij tot de conclusie dat Maria Magdalena de geliefde metgezellin van Jezus was. Ook op het niveau van Jezus gaan mannelijk en vrouwelijk samen, het een kan niet zonder het ander. Tijdens haar lezing zal zij met name in gaan op het zevenvoudige pad naar de hemel of de zevenvoudige ascensie die Maria Magdalena in haar Evangelie van de Geliefde Metgezellin beschrijft.

De opname van de lezing is hieronder te bekijken. De lezing duurt ca. 1 uur en 23 minuten. De resterende tijd worden er vragen beantwoord.

Uiteraard is het mogelijk om dieper in te gaan op Maria Magdalena. Dat kan door het boek te bestellen en/of de Lezingencyclus Maria Magdalena Ontsluierd online te volgen.