De School Pansophia

De stichting Academie Pansophia heeft gefunctioneerd van zomer 2007 tot zomer 2018. Op 22 juli 2018 is de stichting op non-actief gegaan.  De activiteiten zijn ondergebracht onder en overgenomen door de uitgeverij Pansophia-Press van Dr. Annine van der Meer.

Stichting Pansophia, school voor matriarchaal bewustzijn als basis voor een samenleving in balans.

Voor internationale matriarchaatconferenties zie bij Artikelen/Articles onder de jaren 2009 (Toronto), 2010 (Rome en Winzer, Duitsland), 2011 (Sankt-Gallen, Zwitersland), 2015 (Rome), 2016 en 2017 (Seoul, Korea), 2017 (Glastonbury, UK).

2018
  • 17 februari 2018, Openingsrede op het tweede lustrum van Pansophia door Annine van der Meer en verslag van de voorjaarsconferentie.
2017
2016
2010
2008