Mensenland

Op weg naar mensenland, op weg naar een nieuwe balans in mens en samenleving

Van hart naar hoofd. Weinigen weten dat er ooit een tijd is geweest wanneer de mensen leven vanuit het hart; zij schrijven geschiedenis niet in woorden maar bouwen met grote stenen en maken vele met name vrouwelijke beelden. Naast de beeldtaal kennen zij de orale tradities.
Daarna breekt een tijd aan van grote klimaatsveranderingen en volksverhuizingen; dit alles gaat gepaard met veel oorlog en agressie. Mannen gaan met de rechterhand gaan schrijven, dit wordt vrouwen wereldwijd verboden. Mannelijke geschiedschrijvers schrijven de geschiedenis van de overwinnaars. Mensen leven nu minder vanuit het hart maar meer vanuit het hoofd. De harten verharden zich en worden koud en van steen. Het kosmische moederhart wordt met pijlen doorboord en lijdt pijn. De kennis van het hart verdwijnt.
Deze tijd loopt nu ten einde en steeds meer mensen zijn zich daar bewust van.

De kennis van het hart. Het vrouwelijke heeft hart voor het leven, kent het innerlijk, is bezield, geeft vanuit onvoorwaardelijke liefde, lenigt de behoeften, geeft leven en onderhoudt het leven in al haar cycli. Het vrouwelijke bezit de kennis van het hart omdat het in verbinding staat met het gouden moederhart.
In onze tijd met onze 21e eeuwse wijsheid worden hoofd en hart samengebracht in een geïntegreerd bewustzijn; via het actieve vrouwelijke hartdenken wordt het mannelijke hoofddenken aangeraakt en gaan ze samen verder.
Maak kennis met dit nieuwe bewustzijn van balans tussen het gelijkwaardige vrouwelijke en mannelijke, met leven in balans tussen buiten en binnen, boven en beneden, licht en duister, geest en stof. Een nieuw bewustzijn in balans brengt harmonie, vrede en eenheid binnen ons bereik.

Op weg naar mensenland. Na duizenden jaren is het de hoogste tijd om het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke weer te herstellen. Na duizenden jaren overheersing van het mannelijke, gaan we opnieuw ontdekken wat vanzelfsprekend was voor onze verre voorouders. Door ons weer bewust te worden van de waarden van het moederland maken we het in de vadercultuur verharde hart weer zacht. Dan kunnen we de verharde en veruiterlijkte cultuur en religie relativeren en in historisch en symbolisch perspectief plaatsen.

Wij kunnen veel leren van egalitaire culturen die hun wortels in het moederland hebben. Zij hebben wereldwijd in vele versplinterende restculturen weten te overleven. Deze culturen komen onder meer door centralisatie, invoering van monoculturen en soms ook toerisme steeds meer onder druk te staan.

Moderne samenlevingen in balans zijn egalitaire culturen. Zij vertonen een opvallende samenhang. Zij zijn vreedzaam en harmonieus. Zij zijn economisch in balans, zijn sociaal gezien egalitair zonder conflicten tussen geslachten en generaties en zijn politiek gezien op consensus gebaseerd. Men heeft een systeem van wijze principes en sociale codes ontwikkeld waardoor de mensen in vrede met elkaar en in harmonie met de natuur leven. Er zijn tal van conflictoplossende technieken ontwikkeld waardoor conflicten niet uit de hand lopen en vreedzaam opgelost kunnen worden.