Van moederland via vaderland naar mensenland

Van moederland via vaderland naar mensenland

Uit syllabus basiscursus ‘Leer je moedertaal opnieuw spreken’ van Academie Pansophia in 2010 en 2011, p. 78-79, door Annine van der Meer.

van moederland naar vaderland naar mensenland
Links rechts links en rechts
Beeld woord beeld en woord
West oost paradijs of eenheid in jezelf
Olympische
vrouwenspelen
Olympische
mannenspelen
Olympische spelen met
mannen én vrouwen
Koningin-dochter Koning-zoon Erfopvolging oudste kind
Naam moeder naam vader keuze
Ovulatie – menstruatie pos. als ziekte als voorrecht
Natuurlijke geboorte bepaling grote gezinnen keuze
Relatieve seks. vrijheid ascese, maagd, monogamie vrijheid
Gezonde geest in gezond
lichaam
geslachtsziekten geestelijke/lichamelijke
gezondheid
Vrije partnerkeuze gedwongen keuze zielsherkenning
Vrijheid voor vrouwen harem, prostitutie zelfstandigheid
Eren van meisjesbaby doden eren
Sacrale naaktheid beperkende kleding vrijheid
Lichaamsversiering lichaamsverminking einde verminking
Voelen denken (niet huilen) voelen en denken
Liefde voor kind harde opvoeding respect voor kind als ziel
Warme jeugd agressie, verslaving, zelfdoding leven zinvol
Respect vor oudere ballast respect voor levenservaring
Grootfamilie kerngezin geestelijke band
Collectief bezit privébezit, verrijking eerlijkheid, overvloed delen
Teamgeest egocentrisme individu als deel van geheel
Kleinschalig grootschalig Micro in macro-nieveau
Vrijheid van beroep slavernij (geld) passie volgen
Levenservaring diplomacultuur wijze combi
Gemengd bedrijf monocultuur autarkie?
Handwerk massaproductie combi
Innerlijke technologie veruiterlijkte technologie combi
Wijze vrouw heks sterke wijsgeworden vrouw
Cyclisch denken lineair denken combi
Heelheid zondigheid bewust heelheid
Vriendelijke onderwereld donkere hel eigen verantwoordelijkheid
Lichaam als tempel lichaam als kerker lichaam als tempel van ziel
Matriarchale man patriarchale man balans in nieuwe mens
Matriarchale vrouw patriarchale vrouw balans in nieuwe mens
Vrouwelijke symbolen vermannelijking balans