Moederland

Het moederland, een samenleving in balans

Het begin
Ooit schiep de kosmos de mens als eenheid van het vrouwelijke en mannelijke. Deze mens leefde in verbinding met de wijze wetten van de kosmos.

 Het moederland
Na deze beginperiode stond lange tijd het vrouwelijke principe, ook wel de Moeder genaamd, centraal. Het werd ervaren als levenskracht en groeikracht in kosmos en natuur. In de kunst werd voornamelijk het vrouwelijke afgebeeld: het vrouwelijke bepaalde het mensbeeld. Het was de tijd van de matriarchaten of moederculturen, waarvan er sommigen tot op de dag van vandaag voortbestaan. Dit zijn egalitaire samenlevingen waarin mensen met alles en allen een grote verbondenheid voelen en vreedzaam samenleven. Matriarchale samenlevingen zijn gericht op de cyclus van geboren worden, sterven en wedergeboren worden. Het leven wordt gezien als een inwijdingsweg die de ziel gaat om tot groter bewustzijn van zichzelf te komen. De mysterietraditie van de moederculturen kende technieken waarin mannen en vrouwen een geestelijke eenwording bereikten terwijl ze ook fysiek een werden. Met het vrouwelijke principe ging ook deze wijsheidstraditie én de kennis van het hart grotendeels verloren.

Je vergeten moedertaal opnieuw herinneren
Ooit heeft de mensheid vanuit de kennis van het hart de taal van het hart gesproken. Deze kennis werd verankerd in een beeldtaal, een taal van vergeten symbolen. Het is onze moedertaal, de taal van het moederland, een land waar lang geleden de Moeder, de moeders en hun dochters centraal staan en de mensen in harmonie met het Al leven. Vandaag de dag is de tijd aangebroken om je de kennis van het hart neergelegd in tal van oeroude symbolen te herinneren. Op de wereldkaart vind je een aantal voorbeelden van mondiale Venuskunst.

 

wereldbol_met_afbeeldingenOp deze kaart van Europa en het Nabije Oosten worden de landen afgebeeld die in de lijst op alfabetische volgorde voorkomen. Op deze lijst worden alleen die landen met Venuskunst genoemd, die tot dusver in Annine’s boeken Venus Is Geen Vamp en The Language of MA aan de orde kwamen

kaart_eu