Vaderland

Het vaderland, samenleving uit balans

Het vaderland. Na het moederland brak de tijd van het vaderland aan. Er vonden ingrijpende klimaatsveranderingen plaats die gepaard gingen met natuurrampen; sommige gebieden van de aarde droogden uit; er kwam een toenemende schaarste; volkeren trokken, in een strijd om te overleven, weg; de binding aan de grond van de voorouders Verdween en de mens werd losgemaakt uit de vertrouwde omgeving en het vertrouwde familieverband. Het was zaak te overleven in den vreemde. Angst en strijd regeerden en daarmee verdween de gevoeligheid voor het niet waarneembare maar wel voelbare. Het meer uiterlijke gerichte mannelijke aspect van moed en kracht sloeg om in macht. Het ging domineren ten koste van het meer innerlijk gerichte vrouwelijke aspect van intuïtie en wijsheid. En mét het inslapen van het vrouwelijke inzicht in geest, ziel en de kennis van het hart, sliep de Oude Wijsheid in en dook onder in het bewustzijn. Ondergronds leefde zij verder in verborgen symbolen en beelden, maar slechts weinigen kenden haar nog.