Actuele visies op de overgang van moederland naar vaderland

Actuele visies op de overgang van moederland naar vaderland

(de volgende tekst is een bewerking en verdere uitbreiding van The Language of MA the primal mother deel 1 h 5 uit 2013)

De hoofdlijnen in 7 hoofdstellingen
1 Vroege landbouwculturen zijn vreedzaam; de rust wordt zowel in het Nabije Oosten als in het oude Europa verstoord door invallen van buitenaf.

2 Op grond van DNA-onderzoek laten zich in Europa vier bevolkingsgroepen traceren: de oerbevolking van jagers-verzamelaars, de vroege landbouwers uit Anatolië, de Indo-Europeanen en de jagers-verzamelaars die vanuit Noord-Rusland naar Finland en de Baltische staten trekken.

3 De derde groep der Indo-Europeanen zou de wereld van vrede naar oorlog gebracht hebben. Hun eerste migratie van oost naar west vindt plaats tussen 4300-4200 v. Chr.; de tweede van 3400-3200 v. Chr.; de derde van 3000-2800 v. Chr. en de vierde van 2400-2200 v. Chr. Daarna volgen er tot diep in de Middeleeuwen nog talloze ‘volksverhuzingen’.

4 De these van Marija Gimbutas dat de Indo-Europeanen in vier vernietigende golven over de voorhistorische wereld zijn gespoeld wordt ondersteund en bevestigd door gegevens uit de genetica, de linguistiek en recente archeologische opgravingen uit Bulgarije en Roemenië. Deze bewijzen de infiltratie van een niet-inheemse cultuur met een ander type graf (kurgan), aardewerk en vele andere verschillen.

5 Er is een directe relatie tussen de regelmatig optredende mini-ijstijden en migraties van volken. Noodgedwongen verlaten in koude- en droogte periodes herdersvolken onvrijwillig de landbouwgronden van hun moederland en trekken over de uitgedroogde steppe westwaarts.

6 Natuurrampen en storingen in het klimaat treden op in: 9600 v. Chr.; 5600 v. Chr.; rond 3000 v. Chr.; 2400 v. Chr. en rond 1650 v. Chr.

7 Indo-Europeanen brengen over het Verre en Midden Oosten en Europa: een heerschappij van mannelijke leiders (patriarchaat), mannelijke storm- en hemelgoden, metaalbewerking, oorlog, een hierarchie van overheersers en overwonnenen, centralisatie, staatvorming, belastingen, legers, codificatie van wetten, het schrift, slavernij en onderdrukking van vrouwen. Het patriarchaat is een systeem van dominatie waarin een kleine groep machtshebbers heerst over grote groepen mensen. Het kent vier fasen en verkeert momenteel in een eindfase.

Lees meer