De oorzaken van de overgang van moederland naar vaderland

Van moederland naar vaderland: waarom?

(Uit Van Venus tot Madonna, 2006 en 2015, Naschrift 2 p. 488-94 letterllijke tekst.

Voor tekst met alle verwijzingen (noten) en literatuurverwijzing zie heruitgave van dit boek in 2015. Zie onder boeken en www.pansophia-press.nl.

Welke verklaringen geven aanhangers van het matriarchaat binnen de wetenschap voor de omslag van matriarchaat naar patriarchaat?
Er zijn twee hoofdgroepen. De ene groep onderzoekers voert verklaringen aan die veroorzaakt worden door factoren van buitenaf. De andere groep meent dat oorzaken zich van binnenuit voltrekken. Ik heb een keuze gemaakt uit de voornaamste verklaringsmodellen. In een volgende paragraaf volgen dan de meest recente visies van diverse wetenschappers uit de hoek van het matriarchaat en feminisme. Laten wij eerst de exogene factoren die van buitenaf inwerken, onderzoeken. Lees meer