De invasies van steppevolken en het begin van het patriachaat

De opkomst van het patriarchaat: van egalitaire naar dominantieculturen.

 Steppevolken als schakels tussen Oost en West
Er vindt een transformatie plaats van egalitaire samenlevingen in balans naar dominantieculturen uit balans. In Eurazië veranderen culturen vanaf 4500 v. Chr. van egalitaire en vrouwvriendelijke oerculturen naar dominantie-culturen van heersers en slaven waarin het vrouwelijke ondergeschikt wordt aan het mannelijke.

Schermafbeelding 2015-08-05 om 21.53.53
De klimaatzones in Eurazie van noord naar zuid

 1.  IJskap
 2. Toendra
 3. Taiga: voedselverzamelaarsters en jagers
 4. Woudsteppe: voedselverzamelaarsters en jager
 5. Steppe: noordelijke steppe de semisedentaire jagers en herders met wat land; zuidelijke steppe de sedentaire kleine boeren met wat vee.
 6. Woestijnen
 7. Bergmassieven die regen uit het zuiden tegenhouden.
 8. Rijkere landbouwgebieden ten zuiden daarvan met name bij delta’s van rivieren: boeren

Warme en koude periodes in de steppe
Migraties van volken hangen samen met klimaatsverslechteringen tijdens koude- en droogte periodes.

 1. Warme periodes: in de steppe zijn er semisedentaire landbouw- en veeteeltculturen.
 2. Koude en droge periodes: nu is landbouw niet meer mogelijk. De mensen worden van hun land en dorpen verdreven. Nu wordt de steppe bevolkt door nomadiserende herdersculturen, die met man en macht trachten te overleven. De steppe wordt bevolkt door rivaliserende steppenomaden die met hun kudden rondtrekken.

Chronologisch overzicht koude en droge periodes LOMA 128-130

 • Einde van de laatste ijstijd en opwarming van de aarde ca 10.000 BC:
  Ontwikkeling van de vroegste landbouw in Azië (Nabije Oosten) en het Oude Europa die dan nog met grote landbrug aan elkaar verbonden zijn
 • Grote vloed rond 6500 BC
 • Koudeperiode 6200-5800 BC met migraties van boeren uit Anatolië naar Zuid-Europa
 • Opwarming tussen 5800-4500 BC met verdere ontwikkeling van de landbouw. Culturen in de steppe komen tot ontwikkeling. Ze zijn semi-sedentair en houden zich zowel met landbouw als met grootschalige veeteelt bezig.
 1. Eerste koudegolf: 4300-4200 BC Indo-Europese steppevolken trekken westwaarts en vallen de Donauculturen in het Oude-Europa binnen. Einde van Donaucultuur.
  – Domesticatie van het paard voor 4000 BC
  – Het paard wordt voor de wagen gespannen rond 3800 BC
  – Eerste contacten tussen steppeculturen en staten in wording in Mesopotamië 3700-3500 BC.
 1. Tweede koudegolf: 3400-3200 BC met migraties vanuit steppe naar de Balkan, Griekenland, Hongarije, Oostenrijk, Polen en Duitsland. Migraties vanuit steppe naar Mesopotamië en Egypte
 1. Derde koudegolf: 3000-2800 BC met migraties naar Centraal Europa, Duitsland en Zuid-Scandinavië. Migraties naar Anatolië, Georgië, Armenië en Noord-Iran
 1. Vierde koudegolf: 2400-2200 BC met migraties naar Centraal- en Noord-Europa. Migraties naar Syrië, Palestina, Egypte, Anatolië, Egypte, Griekenland
  Na 2000 BC:
  – Na 1900 BC Ariërs veroveren India en Pakistan
  – 1800-1200 BC Hettieten veroveren Anatolië
  – 1900-1200 BC Helleense volken veroveren Griekenland
  – Na 1200 BC Semitische volken in Mesopotamië en Palestina (geen Indo-Europeanen) 
 1. Vanaf 1000 BC definitieve uitdroging van de steppe. Vanaf 1000 BC zijn er meer dan 2500 jaar lang om de 200 of 300 jaar migraties van steppevolken naar het oosten, zuiden en westen.
  – 700-300 BC Kelten in Europa
  – 500 BC 100 AD Germanen in Europa
  – 200 BC-200 AD Hunnen in Europa
  – 500-900 AD Slavische volken in Europa
  – 552-1071 AD Turken en Avaren (geen Indo-Europese maar Oeral-Altaïsche taalgroep
  – 1206-1509 AD Mongolen (geen Indo-Europese maar Oeral-Altaïsche taalgroep)

Welke schakels tussen Oost en West zijn er in de periode 5000 BC-1500 AD?

A: Migraties van steppevolken die horen tot Indo-Europese taalgroep (5000- ca 500 AD)
B: Migraties van steppevolken die behoren tot Oeral-Altaïsche taalgroep (500 AD-1500 AD)
C: Zie tijdbalk voor migraties binnen Azië en vanuit Azië naar Europa van 10.000 BC-1500 AD

A: migraties van steppevolken die tot Indo-Europese taalgroep behoren (5000- 500 AD)
zie boven

 • Eerste golf: 4300-4200 BC
 • Tweede golf: 3400-3200 BC
 • Derde golf: 3000-2800 BC
 • Vierde golf: 2400-2200 BC
 • Na 2000 BC:
  – Na 1900 BC Ariërs veroveren India en Pakistan
  – 1800-1200 BC Hettieten veroveren Anatolië
  – 1900-1200 BC Helleense volken veroveren Griekenland
  – Na 1200 BC Semitische volken in Mesopotamië en Palestina (geen Indo-Europeanen)

B: migraties van steppevolken die tot de Oeral-Altaïsche taalgroep behoren
(Oeraltalen met o.a. Fins-Oegrisch, Laps, Sami en Hongaars; Altaïsche talen met o.a. Turks, Huns, Mongools, Avaars en Uyhgurs, Bulgaars en Tunguzisch)
Het zijn met name de Hunnen en de Mongolen die tijdens hun gewapende opmars grote verwoestingen aanrichten in de centrale staten van China, India, Mesopotamië, Anatolië en Europa.

 • Hunnen 200 AD -600 AD
 • Turken 500-1200 AD
 • Avaren 600 AD
 • Mongolen 1100-1500 AD.

C. Voor de liefhebber: De Euraziatiasche tijdbalk 10.000 BC-1500 AD: Europa en Azië geïntegreerd in één Euraziatische tijdbalk

Van 10.000-2000 BC Neolithicum, Eneolithicum en Kopertijd. Alle volgende getallen zijn BC.
Na 10.000 Ontstaan van landbouw in Midden-Oosten
7000-6000 Landbouwculturen in de Balkan
5500-4500 Dsheitun-Neolithicum in Zuid-Turkmenië
5-2e millennium Rendierjagers op het Tsuktschen-schiereiland.
4-3e millennium Siberisch Neolithicum
4000-2500 Cucuteni-Tripolye cultuur in de Oekraïne en de Balkan
4000-2500 Kurganculturen in de Oekraïne. De Indo-Europese migraties.
3300-2000 Stadsculturen in Zuid-Turkmenië

Van 2000-1000 BC Bronstijd
2000-1700 (legendarische) Xia-dynastie China
1900 Ariërs in Pakistan en Noord-India
1800-1200 Hettietenmigratie naar Anatolië
1800 Bronstijdculturen bij Lena, Amur
Na 1700 Mitanni-migratie
1700-1100 Shang-Yin dynastie China
Na 1800 Indo-Europese Androvo-stammen migreren oostwaarts
1800-1000 Indo-Europese mummies in de meren van het Tarim-bassin in West-China die
later verwoestijnen.
Na 1800 Bronstijd in Bactrië
Na 1900 Helleense stammen in Griekenland
1300-1000 Aramaeërs, Iraniërs en zeevolken. Tijd van de ‘grote volksverhuizingen’
1200 Proto-Phrygiërs van Griekenland naar Anatolië
1250 Baltische volkeren 

Van 1000 BC -0 IJzertijd
8-7e eeuw BC Kimmeren en Scythen in Klein-Azië gevolgd door Sauromaten en Massageten ten noorden van Kaspische zee; migraties van Phrygiërs, Lydiërs en Armenen in Anatolië
6-4e eeuw BC Scythen in de Oekraïne
5e eeuw BC Athene zeemacht
5-3e eeuw BC Pazyryk kurgans in de Altai
550-520 BC-1e eeuw AD veroveringen van de Perzische koning Cyrus
600 BC- 1e eeuw AD Meden, Perzen en Parthen
350 BC Ch’in staat georganiseerd
334-323 BC Alexander de Grote trekt oostwaarts
246-221 BC Shih-huang-ti
2e eeuw BC-2e eeuw AD Sarmaten, Alanen in Oost-Europa
7e-5e eeuw BC Kelten in Europa

Van 3e eeuw BC tot 250 AD
338 BC Sarmaten in de Oekraïne
250 BC Dynastie van de Parthiërs
202 BC -202 AD Han-dynastie in China
200-160 BC Hiungnu (Hunnen) verdrijven Yue-tschi (Tocharen) uit Gansu. Deze laatsten verdrijven op hun beurt de Saken, Massageten, Asianer en Tocharen en anderen naar het Zuiden westen
300-140 BC Griekse staat in Bactrië, dat hierna door nomaden veroverd wordt
Na 100 BC Sarmaten aan de Donau
1-3e eeuw AD Goten bij de Oekraïne
2e eeuw-368 AD Kuschanenrijk

Van 4e -6e eeuw AD: Hunnen Middeleeuwen (volgende jaartallen zijn AD)
Opmars van de Hunnen
370-376 Oostgoten verslagen door Hunnen
375 Fu-Chien staat in Noord-China
5e eeuw BC- tot 100 AD Germanen.
430 Germaanse volksverhuzing. Hunnen drijven Gothen, Vandalen en andere stammen voor zich uit.
444-453 de Hun Attila heer en meester in Oost-Europa
4-6e eeuw Shu-Shu staat
5e eeuw Hephalitieten in Oost-Iran en Midden-Azië
5-9e eeuw Slavische volkeren komen Europa binnen 

Van 6e -12e eeuw AD: Turken
224-651 Sassaniden
491-1237 Wolga-Bulgaren
552-657 1e Kachanaat van Turken
679-741 2e Kachanaat Turken
598 -618 Sui-dynastie
618-907 Tang-dynastie
660-750 Umayyaden
679 Bulgaren aan de Donau
869 Hongaren
907-1234 diverse dynastieën in China

Van 13e -15e eeuw AD: Mongolen
1180-1368/1736 Mongolenrijken
1227 Dschingis-Chan sterft
1240 Kiev valt; opmars via Hongarije tot in Oostenrijk
1223-1438 Gouden Horde
1271-1368 Yüandynastie van Mongoolse heersers in China
1438-1736 Opvolgers
1644 China valt voor de laatste keer in handen van een noordelijk volk (Mandschuren). Zij regeren in het noorden tot 1911.