PanSophia

Over de afbeelding: Je ziet Sophia op een Russische ikoon uit de 16e eeuw uit de school van Novgorod. Zij draagt een kroon en zit op een troon in de hemel. Zij houdt een esoterische boekrol in haar hand. Zij is verbonden met Christus die achter en boven haar staat afgebeeld. Zij houdt een gesloten boekrol in de hand. Dit is het symbool van verborgen wijsheid. Haar vleugels brengen haar vanuit de hemel naar de aarde. Zij legt de verbinding en bekommert zich om haar kinderen op aarde. De kleuren van het moederland zijn de drie maankleuren wit-rood-zwart. In het vaderland overheerst de kleur zwart. In het mensenland worden de maankleuren aangevuld met paradijselijk goud. De basistinten op deze ikoon zijn wit-rood-zwart-goud.
Over de afbeelding:
Je ziet Sophia op een Russische ikoon uit de 16e eeuw uit de school van Novgorod. Zij draagt een kroon en zit op een troon in de hemel. Zij houdt een esoterische boekrol in haar hand. Zij is verbonden met Christus die achter en boven haar staat afgebeeld. Zij houdt een gesloten boekrol in de hand. Dit is het symbool van verborgen wijsheid. Haar vleugels brengen haar vanuit de hemel naar de aarde. Zij legt de verbinding en bekommert zich om haar kinderen op aarde.
De kleuren van het moederland zijn de drie maankleuren wit-rood-zwart. In het vaderland overheerst de kleur zwart. In het mensenland worden de maankleuren aangevuld met paradijselijk goud. De basistinten op deze ikoon zijn wit-rood-zwart-goud.
Over Sophia

De naam van de Moeder in de joodse en de christelijke traditie luidt Sophia of Wijsheid. Wereldwijd draagt Wijsheid vele namen. Zij heeft vele gezichten. Zij is wat wij de Grote Moeder noemen, de partner van de Vader en co-creator. Zij wil na een periode van vergetelheid waarin de Vader, het mannelijke en de mannen sterk domineerden en de taal van het hart omsloeg naar de taal van het hoofd, terugkomen in ons bewustzijn. Daarbij zullen oude vrouwelijke waarden zoals verbinding, kennis van het hart, respect en liefde voor alles wat leeft en bestaat, de wereld opnieuw voeden.
Om Wijsheid of Sophia bij haar terugkeer in ons bewustzijn te helpen richtte Annine van der Meer Annine 2008 samen met anderen Pansophia, school voor matriarchaal bewustzijn als basis voor een samenleving in balans. Zie voor subbuttons het werk van de school.

Over PanSophia

PanSophia is de 21e eeuwse dochter van Wijsheid of Sophia. De aloude Wijsheid of Sophia weet dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, maar dat in een periode van toenemende verstoffelijking de mens vergeten is naast het lichaam ook te bestaan uit geest en ziel. Daar wil dochter Pansophia wat aan doen. Haar naam is samengesteld uit twee Griekse woorden namelijk ‘allesomvattend’ (pan) en Sophia (Wijsheid). Haar naam ‘alomvattende en universele Wijsheid’ drukt haar doel en haar missie uit. De dochter wil de Moeder in de 21e eeuw opnieuw levend maken in ons bewustzijn.

De missie van PanSophia

Algemeen
PanSophia wil het universele en sacraal vrouwelijke uit voorbije tijden wakker kussen en herinneren. Ze wil de verbrokkelde overblijfselen van de universele Oude Wijsheid herontdekken, samenvoegen en geïntegreerd overdragen aan nieuwe generaties. Zij stelt zich ten doel de kennis van het hart te integreren met de kennis van het hoofd. Zij wil bijdragen aan een nieuwe wereld waarin vrouwelijk en mannelijk in evenwicht zijn.

In de wetenschap
Daartoe wil PanSophia een nieuwe geïntegreerde manier van wetenschapsbeoefening verbinden met oude sacraliteit. Theoretisch gezien beijvert zij zich om binnen de wetenschap in het algemeen en vrouwenstudies in het bijzonder, het sacrale en spirituele element op te nemen en te integreren. Het sacrale aspect werd eerder onderzocht in godinstudies, in de matriarchaatsstudies en in de esoterie. Echter, het blijft binnen de traditionele wetenschap én vrouwenstudies als onderdeel daarvan, buiten beschouwing. Pansophia ziet het mede als haar taak deze disciplines te integreren.

De missie van Annine van der Meer

Lezingen, cursussen en boeken van Annine van der Meer hebben tot doel vergeten vrouwelijke aspecten uit ons collectieve verleden opnieuw bewust te worden en innerlijk te ervaren. Pas als de vrouwelijke aspecten in en buiten ons weer in hun oorspronkelijke evenwicht met de mannelijke kwaliteiten komen, ontstaat er een nieuwe balans. Het werk van Annine van der Meer is erop gericht aan deze bewustzijnsverandering bij te dragen.
Daartoe brengt zij langs wetenschappelijke weg het moederland in kaart (zie volgende button). Want wanneer vrouwen en mannen zich de moederlandse waarden van onderlinge verbinding en eenheid herinneren, kunnen zij die opnieuw in het hier en nu implanteren. Dan komt wat zoek is geraakt in het vaderland, weer terug in mens en samenleving: in mensenland.